Как се създава познание?

Едно от най-завладяващите постижения в съвременната неврология е свързано с начина, по който работи нашата зрителна система: Как успяваме да разберем с един поглед дали пред нас седи книга или котка? И то за части от секундата!

 

Обикновено бихме си помислили, че рецепторите в ретината ни преобразуват падащата светлина в сигнали, предават ги на мозъка, където те се обработват от нервните клетки като информация, докато обектите (котка, книга) се интерпретират и идентифицират.

 

Но не! Мозъкът ни не работи по този начин. Той работи точно обратното. Голяма част от сигналите не преминават от очите към мозъка, а много повече в обратна посока. ОТ МОЗЪКА КЪМ ОЧИТЕ (Behavioral and Brain Sciences 36 (2013) 181).

 

Мозъкът ОЧАКВА да види нещо въз основа на предвидените събития и натрупаните си знания. Той създава изображение като предварителен преглед на това, което очите трябва да видят. Тази информация се предава от мозъка към очите.

 

СЕГА СТАВА ИНТЕТЕСНО: Ако се открие РАЗЛИКА между очакванията на мозъка и светлинния сигнал, тогава И САМО ТОГАВА се изпращат сигнали до мозъка чрез невронните вериги.

 

Тогава от окото към мозъка не пътува целият образ на наблюдаваната среда, а само съобщението за всички РАЗЛИКИ от това, което мозъкът очаква.

 

Това е изключително ефективен метод, който днес се използва и от компютърните специалисти за компресиране на файлове с изображения. Вместо да се съхранява цветът на всички пиксели, се съхранява само информацията, при която цветът се променя.

 

Забележително. Ние всъщност не наблюдаваме. Ние сънуваме картина на света (благодарение на знания и предразсъдъци) и напълно несъзнателно просто проверяваме за отклонения.

 

Точно това е науката. И тук търсим отклонения от това, което очакваме и което измерваме/виждаме/чуваме... Имаме култура с ключови думи! Имаме определени възгледи за света, които след това се опитваме да променим.

 

Така е възникнало цялото човешко познание.

 

Послепис: Погледнете! Това е мястото, където пред вас се откриват напълно нови светове. Погледнете съзнателно. Най-лесният начин да спрете мъчителния си вътрешен диалог и да проумеете каква е истината!

 

И не забравяйте, здравето е лична отговорност и силата е във вашите ръце!

 

Поздрави :)

Георги Терзиев

Оставяне на коментар

Имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се публикуват