Витамин С и раковите клетки: Доказателството!

Най-голямата медицинска институция, най-известният институт за медицински изследвания в света - Националният институт по здравеопазване в САЩ, разполагащ с най-голямата медицинска библиотека в света, работещ с над 100 Нобелови лауреати за научни изследвания (представете си!), но и се гордеещ се с д-р Чен (Chen). Катедра професор Левин (Levine).

 

През 2005 г. д-р Чен доказва (Proc Natl Acad Sci 2005, Sep 20;102(38)), че Витамин С е

 

най-ефективния химиотерапевтичен агент.

 

По-ефективен от всички 30 силно токсични вещества, които се използват в момента. Съществената разлика е, че Витамин С убива раковите клетки, но оставя здравите клетки напълно незасегнати. Точно затова Витамин С превъзхожда всички съвременни химиотерапевтични средства.

 

Той предоставя научни доказателства за процес, протичащ при строго контролирани условия, върху различни ракови клетки. Демонстрирано е на следващата фигура.

 

Effects of pharmacologic ascorbic acid concentrations on cancer and normal cells. Concentrations in this and all figures indicate final concentrations. (A) EC50 values of ascorbate in human and mouse cancer cells and normal human cells. All cells were treated with ascorbate for 1 h, washed, and recultured without ascorbate. EC50 values were determined 18-22 h later by using Hoechst/PI for human Burkitt's lymphoma cells (JLP119), MTT and Hoechst/PI for normal lymphocytes and monocytes, and MTT for all other cells (see Materials and Methods). (B) Colony formation of cancer cells in soft agar after a 1-h treatment with 5 mM ascorbate. Surviving fraction, expressed in log scale, indicates the number of treated colonies compared with matched untreated control cells.

Превод: Ефекти на фармакологични концентрации на аскорбинова киселина върху ракови и нормални клетки. Концентрациите в тази и всички фигури показват крайните концентрации. (А) Стойности EC50 на аскорбат в човешки и миши ракови клетки и нормални човешки клетки. Всички клетки са третирани с аскорбат в продължение на 1 час, промити са и са култивирани отново без аскорбат. Стойностите на EC50 бяха определени 18-22 часа по-късно чрез използване на Hoechst/PI за човешки лимфомни клетки на Burkitt (JLP119), MTT и Hoechst/PI за нормални лимфоцити и моноцити и MTT за всички останали клетки (вж. Материали и методи). (Б) Образуване на колонии от ракови клетки в мек агар след 1-часово третиране с 5 mM аскорбат. Преживялата фракция, изразена в логаритмична скала, показва броя на третираните колонии в сравнение със съответстващите нетретирани контролни клетки.


Както сами забелязахте, голяма част от раковите клетки умират след час, след като са били третирани с Витамин С. За сметка на това, нормалните, здрави клетки не са изобщо засегнати, при същия интервал от време и условия! Не е ли възхитително?

 

Това работи не само с изолирани туморни клетки, но разбира се и при хора. Не е ли редно да опитате? За повече информация кликнете тук...

 

Редно е да се спомене, че Витамин С не струва почти нищо и се предлага във всяка аптека. От друга страна, химиотерапията е бизнес за милиарди долари. Сами можете да си направите извода.

 

На практика това означава: Днес (!) лекарите от Университетската болница в София посещават пациент с метастази в черния дроб, белия дроб и костите: Лечение с Витамин С? „Не сме чували за това. Те предлагат "химиотерапия".

 

Скъпи читатели, вие които боледувате от рак. Прочетете написаното горе минимум 100 ПЪТИ!!! И ОСЪЗНАЙТЕ КАКВА Е ИСТИНАТА!!!

 

И не забравяйте, здравето е лична отговорност и силата е във вашите ръце!

 

Поздрави :)

Георги Терзиев

 

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1224653/

Оставяне на коментар

Имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се публикуват